Skip to main content

W trosce o środowisko badamy najlepsze rozwiązania energooszczędne

dla domów i przedsiębiorstw

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (EED)

Audyt energetyczny

Zgodnie z nową ustawą unijną o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wszystkie duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mająca na celu uzyskanie informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii, w odniesieniu do wszystkich obszarów elektroenergetyki w takim przedsiębiorstwie.

Misja fundacji PIRE

Misją Polskiego Instytutu Rozwiązań Energetycznych jest pomoc polskim domom, firmom oraz instytucjom w znalezieniu optymalnego rozwiązania energetycznego w ich budynkach. Każdego dnia niesiemy pomoc w wyborze rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, mat grzewczych, farm fotowoltaicznych, czy wiatraków. Dzięki czemu zaoszczędzamy pieniądze oraz pomagamy chronić środowisko.

Audyt energetyczny PIRE

Audytor jest przygotowany do przeprowadzenia wyrywkowych pomiarów działających instalacji energetycznych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Audyt obejmuje:

  • Opis i ocenę aktualnego stanu urządzeń/obiektów zużywających energię w zakresie energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektroenergetycznych, procesów technologicznych i transportu

  • Opracowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych i pomiarów uzupełniających; wyznaczenie wskaźników efektywności energetycznej

  • Weryfikacja potencjału poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych obszarach

  • Wybrane przez grupę inżynierów pomiary instalacji i urządzeń mające na celu ocenę potencjału oszczędności (w zależności od potrzeb wykonywane są pomiary w zakresie energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur itp.)

  • Opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej, która będzie obowiązywać w przedsiębiorstwie w ciągu najbliższych 4 lat

Jakie są zalety dobrze wykonanego
audytu energetycznego?

Obniżenie cen
prądu

Pomaga zredukować koszty energii w Państwa obiekcie

Bezpieczeństwo dostaw energii

Pomaga zredukować koszty energii w Państwa obiekcie

Zwiększenie żywotności sprzętu

Pomaga zredukować koszty energii w Państwa obiekcie

Ograniczenie emisji
CO2

Pomaga zredukować koszty energii w Państwa obiekcie

Rynek OZE w Polsce

Obecnie (dane na czerwiec 2022) największym źródłem energii elektrycznej z OZE jest obecnie słońce. Na drugim miejscu jest wiatr.

Na koniec czerwca 2022 r. moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosła o 5,8 GW.
Podmioty raportujące
Przygotowując rozwiązania energetyczne korzystamy z raportów oraz opracowań największych firm w Polsce oraz Europie - bo w analizie danych wiarygodność jest najważniejsza.
Współpraca z firmą Energia Taniej
Realizacja planów Fundacji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie profesjonalistów z branży OZE - grupy Energia Taniej. Jako główni wykonawcy instalacji, Energia Taniej pomaga nam sukcesywnie wdrażać ekologiczne rozwiązania technologiczne w polskich przedsiębiorstwach, instytucjach oraz gospodarstwach domowych. To właśnie dzięki takim współpracom, jesteśmy w stanie spełniać naszą misję związaną z ochroną środowiska i redukcją kosztów związanych z użytkowaniem energii.

Rusza wsparcie dla firm z branży HoReCa dotkniętych skutkami pandemii Covid-19

Chciałbyś, abyśmy przeprowadzili audyt energetyczny u Ciebie?

Zadzwonimy do Ciebie i porozmawiamy o Twoich potrzebach. Ustalimy dogodny termin wizyty przedstawiciela fundacji PIRE.

Zostaw kontakt do siebie