Skip to main content

Audyt energetyczny

Fundacja PIRE

Dla gmin

Zgłaszamy po kolei każdemu mieszkańcowi gminy dom do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie pełnomocnictwa pisemnego od mieszkańca.

Dzięki temu mieszkaniec gminy nie zostanie obciążony karą do 5000 zł

Pozyskujemy informacje pod kątem dotacji "Czyste Powietrze"

Analiza bez kosztów dla każdego mieszkańca gminy wraz z ofertami cen konkretnych rozwiązań.

Walka z ubóstwem energetycznym

– wykorzystanie maksymalnie możliwości dotacji Czyste Powietrze dla najmniej zarabiających 90 %

- termomodernizacja + wymiana źródła ciepła.

Dotacja 600 zł jeżeli Fundacja ma podpisana umowę z gminą. 

– koszt rynkowy 1200 zł netto

Analiza firm i mieszkańców pod kątem tworzenia spółdzielni energetycznej lub np: zebranie danych pod kolejny projekt dotacyjny

- zebranie wszelkich możliwych danych o zapotrzebowaniu energetycznym obiektów.

Audyty energetyczne – firmy

- oszczędności + certyfikaty+ możliwość dofinansowania + tworzenie grup zakupowych

Informacja o możliwości łączenia wszelkich możliwych dotacji „Czyste Powietrze” z innymi dotacjami gminnymi i miejskimi.

Dla gminy:

a) Pomoc w wycenach i rozwiązaniach dla mieszkańców gminy, którzy zgłoszą się bezpośrednio do Gminy. Pomoc bezpłatna.

b) Działania na rzecz rozwoju elektro mobilności.